Všeobecné informace.

 1. Provozovatelem služby wooden-pools.eu je společnost A&M Rzepa I Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów, DIČ: PL 5492440516
 2. Služba plní funkce pro získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
  1. Prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů.
  2. Ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).
  3. Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu lh.pl, který působí pod adresou lh.pl.

Informace ve formulářích.

 1. Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.
 2. Služba může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Údaje ve formuláři nesmí být zpřístupněny třetím stranám jinak než se souhlasem uživatele.
 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit soubor potenciálních klientů, které provozovatel služby eviduje v registru vedeném Generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.
 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro proces obsluhy nahlášení služby nebo pro obchodní kontakt.
 6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být předávány subjektům, které technicky realizují určité služby – jedná se zejména o předávání informací o držiteli registrované domény subjektům, jež jsou provozovateli internetových domén (zejména Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK [Vědecká a akademická počítačová síť]), službám zpracovávajícím platby nebo jiným subjektům, se kterými Provozovatel webových stránek v tomto ohledu spolupracuje.
 7. Informace o souborech cookies.

Webové stránky používají soubory cookies.

 1. Soubory cookies jsou soubory, které nesou informatické údaje, zejména textové soubory, jež jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele servisu a určené k použití internetových stran servisu. Cookies obyčejně obsahují název internetové strany, ze které pochází, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 2. Subjekt, který ukládajá soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup, je provozovatel služby.
 3. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
  1. tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem uživatelé servisu využívají internetových stránek, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
  2. udržování relace uživatele servisu (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce servisu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
  3. profilování za účelem zobrazování obsahu na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 4. V rámci servisu jsou využívány dva zásadní typy cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). Soubory cookies „dočasné“: jsou to dočasné soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele do momentu odhlášení, opuštění internetové strany nebo vypnutí programu (internetový prohlížeč). Soubory cookies „trvalé“: jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel neodstraní.
 5. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím režimu umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Webový prohlížeč umožňuje mazání souborů cookies. Soubory cookie lze také automaticky blokovat. Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo dokumentaci prohlížeče.
 6. Omezení použití souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetové straně Servisu.
 7. Soubory cookies, které jsou umístěny na koncovém zařízení uživatele servisu, mohou být využity také zadavateli reklam a partnery spolupracujícími s provozovatelem služby.
 8. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste porozuměli používání souborů cookies používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analyticshttp://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 9. Soubory cookies mohou být používány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým používáte tyto webové stránky. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce.
 10. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookies pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

Protokoly serveru

 1. Informace o určitém chování uživatelů podléhají protokolování v serverové vrstvě. Tyto údaje jsou využívány za účelem správy servisu a za účelem zajištění co nejlépe obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
 2. Prohlížené osoby jsou identifikované prostřednictvím URL adresy. Kromě toho může být předmětem záznamu:
  1. čas příchodu žádosti,
  2. čas odeslání odpovědi,
  3. název klientské stanice – identifikace prováděná protokolem HTTP,
  4. informace o chybách, které se vyskytly během provádění transakce HTTP,
  5. adresa URL stránky, kterou uživatel dříve navštívil (odkaz) – pokud uživatel vstoupil na webovou stránku prostřednictvím odkazu,
  6. informace o prohlížeči uživatele,
  7. Informace o IP adrese.
 3. Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami prohlížejícími stránky.
 4. Výše uvedené údaje jsou využívány pouze pro účely spravování serveru.

Poskytování osobních údajů.

 1. Údaje jsou předmětem jejich poskytování vnějším subjektům výhradně v rozsahu povoleném zákonem.
 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou poskytovány výhradně se souhlasem této osoby.
 3. Provozovatel může mít povinnost udělení informací shromážděných Servisem povolaným orgánům na základě požadavků, které jsou v souladu se zákonem v rozsahu vyplývajícím z požadavku.

Správa souborů cookie – jak udělit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro ověřování, zabezpečení a zachování uživatelských preferencí, může ztížit, a v krajním případě i znemožnit používání webových stránek
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookies, vyberte svůj prohlížeč/systém z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry