1. Webové stránky fungujúce pod doménou wooden-pools.eu používajú technológiu cookies, ktorá spočíva v ukladaní špeciálnych textových súborov do počítača (zariadenia) používateľa s cieľom jeho identifikácie na účely vykonania vybraných operácií. Uvedené súbory cookie sa používajú najmä na zapamätanie údajov potrebných na prihlásenie používateľa. Aby súbory cookie správne fungovali na vyššie uvedené účely, je potrebné, aby ich používateľ akceptoval prostredníctvom svojho webového prehliadača a aby neboli z jeho počítača (zariadenia) vymazané.
  2. Webová stránka, prostredníctvom ktorej funguje internetový obchod wooden-pools.eu používa takzvané „session cookies“ (ukladajú sa len počas relácie, až do ukončenia prehliadania a zatvorenia prehliadača) a takzvané „permanent cookies“ (ukladajú sa v počítači alebo zariadení len na určitý čas).
  3. Každý používateľ webovej stránky wooden-pools.eu môže a má právo zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Prehliadače dostupné na trhu poskytujú používateľom možnosť vymazania a blokovania súborov cookie. Podrobnejšie informácie o tejto téme (zvyčajne) používateľ nájde v časti „pomoc“, ktorá sa nachádza v rozhraní webového prehliadača, alebo v dokumentácii webového prehliadača, ktorý používateľ používa.
  4. Ak sa používateľ rozhodne zakázať súbory cookie, mal by si byť vedomý, že tento krok bude najčastejšie znamenať obmedzenie alebo zablokovanie vybraných funkcií webovej stránky obchodu.
  5. Webová stránka wooden-pools.eu používa aj súbory cookie tretej strany, konkrétne služby Google Analytics. Podrobné informácie o tom nájde používateľ na webovej stránke subjektu, t. j. com/analytics/learn/privacy. html.
  6. Žiadne súbory cookie používané na webovej stránke (a jej podstránkach) wooden-pools.eu neukladajú žiadne vaše osobné údaje.